PoltechRBC

Opis
PoltechRBC (Liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
13,4 mg sodu pirofosforan dziesięciowodny
(Technetii (99mTc) tin pyrophosphate)
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Liczba substancji czynnych:
1
Natrii pyrophosphas 99m Tc - 13,40mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 3 fiol. - 10 ml
- 6 fiol. - 10 ml

Opakowania skasowane:
- 1 fiol.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/20589/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/20589/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach