Pozakonazol Altan

Opis
Pozakonazol Altan (Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
300 mg
(Posaconazolum)
Altan Pharma Ltd.
Liczba substancji czynnych:
1
Posaconazolum - 300,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - 16,7 ml

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43474/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/43474/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach