Pregabalin Vivanta

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Pregabalin Vivanta (Kapsułki twarde) - 75 mg (Pregabalinum)

Vivanta Generics s.r.o.

Pregabalin Vivanta (Kapsułki twarde) - 150 mg (Pregabalinum)

Vivanta Generics s.r.o.

Pregabalin Vivanta (Kapsułki twarde) - 300 mg (Pregabalinum)

Vivanta Generics s.r.o.
Opis
Pregabalin Vivanta (Kapsułki twarde)
75 mg
(Pregabalinum)
Vivanta Generics s.r.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Pregabalinum - 75,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 kaps.
- 21 kaps.
- 56 kaps.
- 70 kaps.
- 84 kaps.
- 100 kaps.
- 112 kaps.

Pregabalin Vivanta (Kapsułki twarde)
150 mg
(Pregabalinum)
Vivanta Generics s.r.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Pregabalinum - 150,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 kaps.
- 21 kaps.
- 56 kaps.
- 70 kaps.
- 84 kaps.
- 100 kaps.
- 112 kaps.

Pregabalin Vivanta (Kapsułki twarde)
300 mg
(Pregabalinum)
Vivanta Generics s.r.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Pregabalinum - 300,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 kaps.
- 21 kaps.
- 56 kaps.
- 70 kaps.
- 84 kaps.
- 100 kaps.
- 112 kaps.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39434/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39434/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach