Priorix-Tetra

Opis
Priorix-Tetra (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce)
-
(Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa)
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa - patrz: skład produktu leczniczego
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1

- 10

- 20
- 50

Priorix-Tetra (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
-
(Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa)
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa - patrz: skład produktu leczniczego
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1
- 10
- 100

Opakowania skasowane:
- 1 fiol. - proszku + 1 fiol. rozpuszczalnika GTIN: 05909990083145
- 10 fiol. - proszku + 10 fiol. rozpuszczalnika GTIN: 05909990083183
- 100 fiol. - proszku + 100 fiol. rozpuszczalnika GTIN: 05909990083190

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/18233/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/18233/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach