Romilast

Wstęp
Można go kupić pod 2 postaciami.
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Romilast (Tabletki do rozgryzania i żucia) - 4 mg (Montelukastum)

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Romilast (Tabletki do rozgryzania i żucia) - 5 mg (Montelukastum)

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Romilast (Tabletki powlekane) - 10 mg (Montelukastum)

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Opis
Romilast (Tabletki do rozgryzania i żucia)
4 mg
(Montelukastum)
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Montelukastum natricum - 4,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 9,90
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
3,66
Poziom odpłatności: 30%
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

Romilast (Tabletki do rozgryzania i żucia)
5 mg
(Montelukastum)
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Montelukastum natricum - 5,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 12,19
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
4,38
Poziom odpłatności: 30%
dla ciężarnej (E) - bezpłatne
- 30 tabl.
- 50 tabl.

Romilast (Tabletki powlekane)
10 mg
(Montelukastum)
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Montelukastum natricum - 10,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 22,49
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
6,87
Poziom odpłatności: 30%
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/28605/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/28605/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach