Rosufy

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 4.
Stan na dzień: 2023-05-16

Rosufy (Tabletki powlekane) - 5 mg (Rosuvastatinum)

Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Rosufy (Tabletki powlekane) - 10 mg (Rosuvastatinum)

Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Rosufy (Tabletki powlekane) - 20 mg (Rosuvastatinum)

Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Rosufy (Tabletki powlekane) - 40 mg (Rosuvastatinum)

Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Opis
Rosufy (Tabletki powlekane)
5 mg
(Rosuvastatinum)
Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum calicum - 5,21mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 100 tabl.

Rosufy (Tabletki powlekane)
10 mg
(Rosuvastatinum)
Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum calicum - 10,42mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 100 tabl.

Rosufy (Tabletki powlekane)
20 mg
(Rosuvastatinum)
Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum calicum - 20,84mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 100 tabl.

Rosufy (Tabletki powlekane)
40 mg
(Rosuvastatinum)
Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum calicum - 41,68mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37120/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37120/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach