Rosuvastatin Krka

Opis
Rosuvastatin Krka (Tabletki powlekane)
5 mg
(Rosuvastatinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum - 5,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

Rosuvastatin Krka (Tabletki powlekane)
10 mg
(Rosuvastatinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum - 10,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

Rosuvastatin Krka (Tabletki powlekane)
15 mg
(Rosuvastatinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum - 15,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

Rosuvastatin Krka (Tabletki powlekane)
20 mg
(Rosuvastatinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum - 20,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

Rosuvastatin Krka (Tabletki powlekane)
30 mg
(Rosuvastatinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum - 30,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

Rosuvastatin Krka (Tabletki powlekane)
40 mg
(Rosuvastatinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum - 40,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 tabl.
- 14 tabl.
- 20 tabl.
- 28 tabl.
- 30 tabl.
- 56 tabl.
- 60 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 98 tabl.
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/26123/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/26123/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach