Rosuvastatin Medical Valley

Opis
Rosuvastatin Medical Valley (Tabletki powlekane)
5 mg
(Rosuvastatinum)
Medical Valley Invest AB
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum calicum - 5,21mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 4,02
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
1,21
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

Rosuvastatin Medical Valley (Tabletki powlekane)
10 mg
(Rosuvastatinum)
Medical Valley Invest AB
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum calicum - 10,42mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 7,95
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
2,39
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

Rosuvastatin Medical Valley (Tabletki powlekane)
20 mg
(Rosuvastatinum)
Medical Valley Invest AB
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum calicum - 20,84mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 15,20
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
4,56
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

Rosuvastatin Medical Valley (Tabletki powlekane)
40 mg
(Rosuvastatinum)
Medical Valley Invest AB
Liczba substancji czynnych:
1
Rosuvastatinum calicum - 20,84mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 28,69
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
8,61
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/45039/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/45039/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach