Roztwory do testów prowokacyjnych Allergopharma

Opis
Roztwory do testów prowokacyjnych Allergopharma (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do prób prowokacyjnych)
-
(Wyciągi alergenowe do testów prowokacyjnych dooskrzelowych i donosowych)
Allergopharma GmbH & Co. KG
Liczba substancji czynnych:
0
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/11037/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/11037/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach