Simvasterol

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Simvasterol (Tabletki powlekane) - 10 mg (Simvastatinum)

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Simvasterol (Tabletki powlekane) - 40 mg (Simvastatinum)

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Simvasterol (Tabletki powlekane) - 20 mg (Simvastatinum)

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Opis
Simvasterol (Tabletki powlekane)
10 mg
(Simvastatinum)
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Simvastatinum - 10,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 7,04
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
5,11
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 28 tabl. - w pojemniku GTIN: 05909990927623

Simvasterol (Tabletki powlekane)
40 mg
(Simvastatinum)
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Simvastatinum - 40,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 14 tabl.
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 26,03
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
18,30
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 14 tabl. - w pojemniku GTIN: 05909990927821
- 28 tabl. - w pojemniku GTIN: 05909990927845

Simvasterol (Tabletki powlekane)
20 mg
(Simvastatinum)
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Liczba substancji czynnych:
1
Simvastatinum - 20,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 13,98
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
10,11
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

Opakowania skasowane:
- 28 tabl. - w pojemniku GTIN: 05909990927722

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10706/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/10706/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach