Sinupret

Wstęp
Można go kupić pod 2 postaciami.
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Sinupret (Krople doustne, roztwór) - - (Produkt ziołowy)

Bionorica SE

Sinupret (Tabletka drażowana) - - (Produkt ziołowy)

Bionorica SE
Opis
Sinupret (Krople doustne, roztwór)
-
(Produkt ziołowy)
Bionorica SE
Liczba substancji czynnych:
5
Gentianae radix - 1,00cz.
Primulae flos - 3,00cz.
Rumicis herba - 3,00cz.
Sambuci flos - 3,00cz.
Verbenae officinalis herba - 3,00cz.
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 100 ml
- 1 butelka - 200 ml

Sinupret (Tabletka drażowana)
-
(Produkt ziołowy)
Bionorica SE
Liczba substancji czynnych:
5
Gentianae radix - 6,00mg
Primulae flos - 18,00mg
Rumicis herba - 18,00mg
Sambuci flos - 18,00mg
Verbenae officinalis herba - 18,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 50 tabl.
- 100 tabl.
- 200 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/8074/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/8074/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach