Sitagliptin +pharma

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Sitagliptin +pharma (Tabletki powlekane) - 25 mg (Sitagliptinum)

+pharma arzneimittel GmbH

Sitagliptin +pharma (Tabletki powlekane) - 50 mg (Sitagliptinum)

+pharma arzneimittel GmbH

Sitagliptin +pharma (Tabletki powlekane) - 100 mg (Sitagliptinum)

+pharma arzneimittel GmbH
Opis
Sitagliptin +pharma (Tabletki powlekane)
25 mg
(Sitagliptinum)
+pharma arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Sitagliptinum - 25,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.

Sitagliptin +pharma (Tabletki powlekane)
50 mg
(Sitagliptinum)
+pharma arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Sitagliptinum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.

Sitagliptin +pharma (Tabletki powlekane)
100 mg
(Sitagliptinum)
+pharma arzneimittel GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Sitagliptinum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/45492/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/45492/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach