Sitagliptin Reddy

Opis
Sitagliptin Reddy (Tabletki powlekane)
25 mg
(Sitagliptinum)
Reddy Holding GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Sitagliptinum - 25,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.

Sitagliptin Reddy (Tabletki powlekane)
50 mg
(Sitagliptinum)
Reddy Holding GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Sitagliptinum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.

Sitagliptin Reddy (Tabletki powlekane)
100 mg
(Sitagliptinum)
Reddy Holding GmbH
Liczba substancji czynnych:
1
Sitagliptinum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 98 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/46640/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/46640/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach