Somatuline PR

Opis
Somatuline PR (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu)
30 mg
(Lanreotidum)
Ipsen Pharma
Liczba substancji czynnych:
1
Lanreotidi acetas - 40,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - + 1 amp. (2 ml) + 1 strzyk. (3 ml) + 2 igły

produkt ATC
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/8710/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/8710/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach