Sudafed XyloSpray HA dla dzieci

Wstęp
Opis
Sudafed XyloSpray HA dla dzieci (Aerozol do nosa, roztwór)
0,5 mg/ml
(Xylometazolini hydrochloridum)
McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Liczba substancji czynnych:
1
Xylometazolini hydrochloridum - 0,5 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 10 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36468/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36468/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach