Sugammadex Noridem

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Sugammadex Noridem (Roztwór do wstrzykiwań) - 100 mg/ml (Sugammadexum)

Noridem Enterprises Ltd.
Opis
Sugammadex Noridem (Roztwór do wstrzykiwań)
100 mg/ml
(Sugammadexum)
Noridem Enterprises Ltd.
Liczba substancji czynnych:
1
Sugammadexum natricum - 108,80mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 amp. - 2 ml
- 10 amp. - 5 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/44642/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/44642/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach