Sugammadex Stada

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Sugammadex Stada (Roztwór do wstrzykiwań) - 100 mg/ml (Sugammadexum)

STADA Arzneimittel AG
Opis
Sugammadex Stada (Roztwór do wstrzykiwań)
100 mg/ml
(Sugammadexum)
STADA Arzneimittel AG
Liczba substancji czynnych:
1
Sugammadexum natricum - 108,80mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 10 fiol. - 2 ml
- 10 fiol. - 5 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/45367/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/45367/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach