Symazide MR 30

Wstęp
Opis
Symazide MR 30 (Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)
30 mg
(Gliclazidum)
Symphar Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Gliclazidum - 30 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
- 60 tabl.
Cena bez refundacji: 11,56
Lek refundowany (A.1)

Cukrzyca
6,53
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/34839/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/34839/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach