Symbicort Turbuhaler

Opis
Symbicort Turbuhaler (Proszek do inhalacji)
(80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
(Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus)
AstraZeneca AB
Liczba substancji czynnych:
2
Budesonidum - 80,00mcg
Formoteroli fumaras - 4,50mcg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 inhalator - 60 dawek
Cena bez refundacji: 73,69
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
24,03
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
dla ciężarnej (E) - bezpłatne
- 2 inhalatory - 60 dawek
- 3 inhalatory - 60 dawek
- 10 inhalatorów - 60 dawek
- 18 inhalatorów - 60 dawek
- 1 inhalator - 120 dawek
- 2 inhalatory - 120 dawek
- 3 inhalatory - 120 dawek
- 10 inhalatorów - 120 dawek
- 18 inhalatorów - 120 dawek

Symbicort Turbuhaler (Proszek do inhalacji)
(160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
(Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus)
AstraZeneca AB
Liczba substancji czynnych:
2
Budesonidum - 160,00mcg
Formoteroli fumaras - 4,50mcg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 inhalator - 60 dawek
- 2 inhalatory - 60 dawek
- 3 inhalatory - 60 dawek
- 10 inhalatorów - 60 dawek
- 18 inhalatorów - 60 dawek
- 1 inhalator - 120 dawek
Cena bez refundacji: 126,06
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
36,67
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
dla ciężarnej (E) - bezpłatne
- 2 inhalatory - 120 dawek
- 3 inhalatory - 120 dawek
- 10 inhalatorów - 120 dawek
- 18 inhalatorów - 120 dawek

Symbicort Turbuhaler (Proszek do inhalacji)
(320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh.
(Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus)
AstraZeneca AB
Liczba substancji czynnych:
2
Budesonidum - 320,00mcg
Formoteroli fumaras - 9,00mcg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 inhalator - 60 dawek
Cena bez refundacji: 125,47
Lek refundowany (A.1)

Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
36,08
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
dla ciężarnej (E) - bezpłatne
- 2 inhalatory - 60 dawek
- 3 inhalatory - 60 dawek
- 10 inhalatorów - 60 dawek
- 18 inhalatorów - 60 dawek

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/24939/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/24939/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach