Symla

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 3.
Stan na dzień: 2023-05-16

Symla (Tabletki) - 25 mg (Lamotriginum)

Symphar Sp. z o.o.

Symla (Tabletki) - 50 mg (Lamotriginum)

Symphar Sp. z o.o.

Symla (Tabletki) - 100 mg (Lamotriginum)

Symphar Sp. z o.o.
Opis
Symla (Tabletki)
25 mg
(Lamotriginum)
Symphar Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Lamotriginum
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 7,03
Lek refundowany (A.1)

Choroba afektywna dwubiegunowa; Padaczka
lub <1>stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające; <2>neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy
4,30
Poziom odpłatności: ryczałt
dla ciężarnej (E) - bezpłatne
- 50 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.
- 100 tabl.

Symla (Tabletki)
50 mg
(Lamotriginum)
Symphar Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Lamotriginum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 13,56
Lek refundowany (A.1)

Choroba afektywna dwubiegunowa; Padaczka
lub <1>stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające; <2>neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy
4,90
Poziom odpłatności: ryczałt
dla ciężarnej (E) - bezpłatne
- 50 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.
- 100 tabl.

Symla (Tabletki)
100 mg
(Lamotriginum)
Symphar Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Lamotriginum - 100,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 25,62
Lek refundowany (A.1)

Choroba afektywna dwubiegunowa; Padaczka
lub <1>stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające; <2>neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy
5,11
Poziom odpłatności: ryczałt
dla ciężarnej (E) - bezpłatne
- 50 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/11147/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/11147/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach