Sympramol

Wstęp
Opis
Sympramol (Tabletki drażowane)
50 mg
(Opipramoli dihydrochloridum)
Symphar Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Opipramoli dihydrochloridum - 50,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 20 tabl.
- 40 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/2819/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/2819/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach