Tegretol

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Tegretol (Zawiesina doustna) - 20 mg/ml (Carbamazepinum)

Novartis Poland Sp. z o.o.
Opis
Tegretol (Zawiesina doustna)
20 mg/ml
(Carbamazepinum)
Novartis Poland Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Carbamazepinum - 20,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 100 ml
Cena bez refundacji: 9,21
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub <1>stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; <2>neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL
4,19
Poziom odpłatności: ryczałt

Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
0,99
Poziom odpłatności: bezpłatny do limitu
dla ciężarnej (E) - bezpłatne
- 1 butelka - 250 ml
Cena bez refundacji: 20,56
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub <1>stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; <2>neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL
3,20
Poziom odpłatności: ryczałt

Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Poziom odpłatności: bezpłatny do limitu
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/6594/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/6594/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach