Tegretol CR 400

Wstęp
Opis
Tegretol CR 400 (Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)
400 mg
(Carbamazepinum)
Novartis Poland Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Carbamazepinum - 400,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 15,80
Lek refundowany (A.1)

Padaczka
lub <1>stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; ból u chorych z rozpoznaniem nowotworu - leczenie wspomagające; <2>neuralgia w przypadkach innych niż określone w ChPL; ból neuropatyczny w przypadkach innych niż określone w ChPL
6,59
Poziom odpłatności: ryczałt

Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
3,39
Poziom odpłatności: bezpłatny do limitu
dla ciężarnej (E) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/6595/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/6595/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach