Tenox

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Tenox (Tabletki) - 5 mg (Amlodipinum)

Krka, d.d., Novo mesto

Tenox (Tabletki) - 10 mg (Amlodipinum)

Krka, d.d., Novo mesto
Opis
Tenox (Tabletki)
5 mg
(Amlodipinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Amlodipini maleas - 6,42mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 90 tabl.
Cena bez refundacji: 21,43
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
6,43
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 7,67
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
2,63
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

Tenox (Tabletki)
10 mg
(Amlodipinum)
Krka, d.d., Novo mesto
Liczba substancji czynnych:
1
Amlodipini maleas - 12,84mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 90 tabl.
- 30 tabl.
Cena bez refundacji: 14,78
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
lub objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe
4,70
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/11058/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/11058/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach