Tetraxim

Opis
Tetraxim (Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce)
1 dawka (0,5 ml)
(Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złozona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana)
Sanofi Pasteur
Liczba substancji czynnych:
6
Antygeny Bordetella pertussis (toksoid krztuścowy, hemaglutynina włókienkowa) - po 25 mikrogramów
Toksoid błoniczy - minimum 30 IU
Toksoid tężcowy - minimum 40 IU
Wirus poliomyelitis typ 1, szczep Mahoney (inaktywowany) - 40 jednostek antygenu D
Wirus poliomyelitis typ 2, szczep MEF-1 (inaktywowany) - 8 jednostek antygenu D
Wirus poliomyelitis typ 3, szczep Saukett (inaktywowany) - 32 jednostek antygenu D
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1
- 1

- 10

- 10 amp.-strzyk. - 0,5 ml
- 10
- 1 amp.-strzyk. - 0,5 ml

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36462/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36462/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach