Texibax

Wstęp
Liczba dostęnych wariantów: 2.
Stan na dzień: 2023-05-16

Texibax (Tabletki dojelitowe) - 20 mg (Esomeprazolum)

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Texibax (Tabletki dojelitowe) - 40 mg (Esomeprazolum)

Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Opis
Texibax (Tabletki dojelitowe)
20 mg
(Esomeprazolum)
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Esomeprazolum - (esomeprazol magnezowy, amorficzny) 20,7 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 8,71
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
4,49
Poziom odpłatności: 50%

Texibax (Tabletki dojelitowe)
40 mg
(Esomeprazolum)
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Esomeprazolum - (esomeprazol magnezowy, amorficzny) 41,4 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 16,65
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
8,33
Poziom odpłatności: 50%

produkt ATC
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/775/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/775/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach