Thiopental VUAB

Opis
Thiopental VUAB (Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
1000 mg
(Thiopentalum natricum)
VUAB Pharma a.s.
Liczba substancji czynnych:
1
Thiopentalum natricum - 1000,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - proszku

Thiopental VUAB (Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
500 mg
(Thiopentalum natricum)
VUAB Pharma a.s.
Liczba substancji czynnych:
1
Thiopentalum natricum - 500,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - proszku

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37576/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37576/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach