Tigecycline Mylan

Opis
Tigecycline Mylan (Proszek do sporządzania roztworu do infuzji)
50 mg
(Tigecyclinum)
Viatris Ltd
Liczba substancji czynnych:
1
Tigecyclinum - 50 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - proszku
- 10 fiol. - proszku

produkt ATC
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37108/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/37108/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach