Tilaprox

Wstęp
Stan na dzień: 2023-05-16

Tilaprox (Krople do oczu, roztwór) - (50 mcg + 5 mg)/ml (Latanoprostum + Timololum)

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Opis
Tilaprox (Krople do oczu, roztwór)
(50 mcg + 5 mg)/ml
(Latanoprostum + Timololum)
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
2
Latanoprostum - 0,05mcg/ml
Timololi maleas - 6,83mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 2,5 ml
Cena bez refundacji: 35,64
Lek refundowany (A.1)

Jaskra
7,23
Poziom odpłatności: ryczałt
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 3 butelki - 2,5 ml
- 6 butelek - 2,5 ml
- 1 butelka - 2,5 ml
- 3 butelki - 2,5 ml
- 6 butelek - 2,5 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27139/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27139/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach