Tisseel Lyo

Opis
Tisseel Lyo (Proszek i rozpuszczalnik do przygotowania kleju do tkanek)
-
(Preparat złożony)
Baxter Polska Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
4
Aprotininum - 3000 KIU (składnik 1)
Calcii chloridum dihydricum - 40 mcmol (składnik 2)
Fibrinogenum humanum - 91 mg (skłądnik 1)
Trombinum humanum - 500 j.m. (składnik 2)
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 zestaw - do sporz. 2 ml produktu: 2 fiol. proszku + 2 fiol. rozp. + zestaw do odtwarzania i nakładania (DUPLOJECT)
- 1 zestaw - do sporz. 4 ml produktu: 2 fiol. proszku + 2 fiol. rozp. + zestaw do odtwarzania i nakładania (DUPLOJECT)
- 1 zestaw - do sporz. 10 ml produktu: 2 fiol. proszku + 2 fiol. rozp. + zestaw do odtwarzania i nakładania (DUPLOJECT)

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/21992/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/21992/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach