Tramadol + Paracetamol Sandoz

Opis
Tramadol + Paracetamol Sandoz (Tabletki)
37,5 mg + 325 mg
(Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum)
Sandoz GmbH
Liczba substancji czynnych:
2
Paracetamolum - 325 mg
Tramadoli hydrochloridum - 37,5 mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 2 tabl.
- 10 tabl.
- 20 tabl.
- 30 tabl.
- 40 tabl.
- 50 tabl.
- 60 tabl.
- 90 tabl.
- 100 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt ATC K2
produkt ATC K3
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/34210/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/34210/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach