Uroflow 2

Wstęp
Opis
Uroflow 2 (Tabletki powlekane)
2 mg
(Tolterodini hydrogenotartras)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
1
Tolterodini hydrogenotartras - 2,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 14,61
Lek refundowany (A.1)

Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym
9,04
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 56 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/19445/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/19445/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach