Valtap HCT

Opis
Valtap HCT (Tabletki powlekane)
160 mg + 12,5 mg
(Valsartanum + Hydrochlorothiazidum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
2
Hydrochlorothiazidum - 12,50mg
Valsartanum - 160,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 16,96
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
5,09
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 30 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 56 tabl.
Cena bez refundacji: 32,03
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
9,61
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

Valtap HCT (Tabletki powlekane)
160 mg + 25 mg
(Valsartanum + Hydrochlorothiazidum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
2
Hydrochlorothiazidum - 25,00mg
Valsartanum - 160,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.
Cena bez refundacji: 17,29
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
5,19
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne
- 30 tabl.
- 84 tabl.
- 90 tabl.
- 14 tabl.
- 56 tabl.
Cena bez refundacji: 32,71
Lek refundowany (A.1)

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
9,81
Poziom odpłatności: 30%
od 75 lat (D) - bezpłatne

Valtap HCT (Tabletki powlekane)
320 mg + 12,5 mg
(Valsartanum + Hydrochlorothiazidum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
2
Hydrochlorothiazidum - 12,50mg
Valsartanum - 320,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.

Valtap HCT (Tabletki powlekane)
320 mg + 25 mg
(Valsartanum + Hydrochlorothiazidum)
Zentiva, k.s.
Liczba substancji czynnych:
2
Hydrochlorothiazidum - 25,00mg
Valsartanum - 320,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 28 tabl.

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/23226/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/23226/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach