Vamelan

Opis
Vamelan (Kapsułka, miękka)
96,25 mg + 17,45 mg + 16,45 - 17,7 mg
(Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum + Melissae folii extractum siccum + Menthae piperitae folii extractum siccum)
World Medicine Limited
Liczba substancji czynnych:
3
Melissae folii extractum siccum - 25,00mg
Menthae piperitae folii extractum siccum - 25,00mg
Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum - 125,00mg
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 30 kaps.

produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36974/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/36974/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach