Wilate 500

Opis
Wilate 500 (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
500 j.m. + 500 j.m.
(Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi)
Octapharma (IP) SPRL
Liczba substancji czynnych:
2
Factor VIII coagulationis humanus - 500,00j.m.
Factor humanus von Willebrandi - 500,00j.m.
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27046/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/27046/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach