Willfact 1000 j.m.

Opis
Willfact 1000 j.m. (Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
1000 j.m.
(Factor humanus von Willebrandi)
LFB-Biomedicaments
Liczba substancji czynnych:
1
Factor humanus von Willebrandi - 1000,00j.m.
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 fiol. - proszku + fiol. rozp. + zestaw do rekonstytucji

produkt ATC
produkt ATC K2
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/24792/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/24792/leaflet
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach