Xylorin Protect

Wstęp
Opis
Xylorin Protect (Aerozol do nosa, roztwór)
0,5 mg/ml
(Oxymetazolini hydrochloridum)
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Liczba substancji czynnych:
1
Oxymetazolini hydrochloridum - 0,5 mg/ml
Dokumenty:
Ulotka .pdf
Charakterystyka .pdf
Opakowania:
- 1 butelka - 7,5 ml

produkt ATC
produkt ATC K1
produkt KatDostępnosci
Charakterystyka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41909/characteristic
Ulotka
https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/41909/leaflet
Nazwa substancji
Podobne
tu znajdzie się html z informacja o konkurencji, podobnych, zamiennikach